Storage of Future

Ormar koji prilagođavate svojim potrebama

Visokokvalitetni metalni pretinci opremljeni sofisticiranom elektronikom i naprednim softverom omogućuju korisniku izradu potpuno prilagođenog „pametnog“ ormara za primjenu u gotovo svim aplikacijama današnjeg modernog poslovanja. Kontrolirani pristup ormaru te automatizacija procesa kod izdavanja ili zaprimanja robe, daje promptnu informaciju o točnom stanju zaliha uz potpunu transparentnost u svakodnevnim transakcijama.

Osnovne značajke

Sinergija tehnologija očituje putem više indikatora. Osnovne značajke omogućavaju da se pozadinski procesi odrađuju samostalno i automatizirano.

Tehnologije

Spoj inovativnih tehnologija iz područja mehanike, elektronike te softvera, omogućuje korisnicima konfiguraciju ormara prema vlastitoj želji i potrebama.

Ormar budućnosti

IoT platforma u funkciji nadzora i upravljanja omogućuje fleksibinost u području upravljanja te transparetnost pri nadzoru korištenja putem interneta bez obzira na kojoj lokaciji se nalazili.

Lokalna ili cloud pohrana transakcija koristi se kao baza za potpuno prilagođenu izradu izvještaja prema korisničkoj ali i partnerovoj želji.

Upravljanje preko pametnih uređaja

Prenesite upravljanje i nadzor pametnog ormara na postojeće mobilne uređaje.

Dodaci za SOF ormar

Široka lepeza dodataka prema sa mogućnosti izvedbe u koorporativnim bojama i vizualu.

Ladica 20 – duboka

Ladica 10 – plitka

RFID pretinac

Galerija

Dostupno

Kontaktiraj nas za izradu ponude

Kontakt

info@sof-cabinets.com

Pošalji email